Bästa samarbetspartner,

Vi har övergått till elektronisk hantering av fakturor och önskar att motta våra fakturor i elektronisk form.

Om ert företag inte kan skicka e-fakturor till oss, eller skicka fakturor till vår e-post, kan ni skicka pappersfakturorna till

vår skanningstjänst.

Vi tar inte emot fakturor på vår besöksadress.


1. E-fakturor

Idrottsklubben Myran r.f., 0892730-2

E-fakturaadress: 003708927302
Operatör: Maventa (003721291126)
Förmedlings ID vid sändning från banknätverket: DABAFIHH*

*Ifall ni inte har möjlighet att skicka direkt till Maventas förmedlings ID från ert e-faktureringsprogram, bör ni använda detta förmedlnings ID.
E-fakturaadress: FI6955531740002702
Operatör: Andelsbanken (OKOYFIHH)2. Fakturor per e-post till skanningstjänsten

Vi ber er att endast skicka fakturor till nedanstående adress.
Fakturor som skickas per e-post skall inkluderas som bilagor i PDF-format. Ifall fakturan innehåller bilagor, skall
dessa vara inkluderade i samma fil som själva fakturan.

Adressen för e-post fakturor: 08927302@scan.netvisor.fi

 • Ni kan skicka flera fakturor i en och samma e-post, dock bör varje faktura vara en enskild pdf-fil. Alla filer bör även ha olika namn.
 • En enskild e-post får högst vara 5MB.
 • PDF-filerna bör vara äkta PDF-filer (PDF version 1.3 eller nyare).
 • PDF-fakturorna får inte vara låsta eller krypterade med lösenord.
 • Dokumentets storlek får högst vara 210 x 297 mm.
 • Tillåtna tecken för filens namn är följande: a-z, A-Z, 0-9, vänligen använd ej specialtecken eller mellanslag då ni namnger filerna.


 • 3. Skanningstjänst för pappersfakturor

  För att kunna förmedla fakturan snabbt och pålitligt till mottagaren, bör adressuppgifterna vara fullständiga både i
  fakturan och på kuvertet.

  Idrottsklubben Myran r.f.
  08927302
  PL 100
  80020 Kollektor Scan

 • Vänligen skicka inget annat till skanningsadressen än de fakturor och bilagor som skall skannas. Posten läser automatiskt in i vår
 • leverantörsreskontra och inget annat material (till exempel kvitton, företagspresenter, kreditkort, entrébiljetter) förmedlas vidare via

  skanningstjänsten.

 • För att uppnå det bästa slutresultatet för att automatiskt identifiera fakturorna, ber vi er att endast använda svart text på vitt botten.
 • Vänligen använd inte nitar då ni skickar fakturor till skanningstjänsten.
 • IDROTTSKLUBBEN MYRAN
  -Anrik Historia, Lysande Framtid-

  ikmyranjopox@gmail.com