IK Myrans 100-Års jubileum
16.11.2020 11:05 Nyheter /

Myran fyller 100 år!

Idrottsklubben Myran 100 år

När Idrottsklubben Myran grundades 2.1.1921, för exakt 100 år sedan, var främsta målsättningen att genom träning, tävlan, möten och fester väcka och höja idrottsintresset på orten. Man började från anspråkslösa förhållanden, men kavlade upp ärmarna och började målmedvetet och med rätt inställning arbeta för en gemensam sak. Allt även med glimten i ögat. Detta gjorde att allt fler ville ansluta sej till föreningen och även de ”dra några strån till stacken”. Var det då som idrottare, tränare, styrelsemedlemmar, talkofolk, finansiär eller supporter, så bidrog alla på sitt sätt. Många har även via Myran hittat vänner för livet.

Utan den talkoanda och genuina intresse, eller rent av kärlek för föreningen och ortens bästa, vore inte 100 år vara möjligt att uppnå. Talkoandan är grunden för det föreningen fortfarande stabilt står på. Mycket har hänt under de första 100 åren, men de målsättningar som 100 år sedan skrevs ner, lever fortfarande tydligt kvar i föreningens vardag. Det har setts en del blod, svett och tårar under åren, men minst lika mycket glädje.

Det är ingen händelse att vi presenterar Myran, med Idrottsklubben Myran, anrik historia, lysande framtid! Historiedelen har alla som deltagit i verksamheten varit med om att skriva.

Framtiden är bäddad så länge som det finns mera av de som på sitt sätt vill ”dra några strån till stacken”. Och varför skulle det inte finnas det! Vi tror på kommande generationer och att även de ser vikten i att delta i föreningslivet som främjar ortens bästa.

Det senaste året har globalt präglats av mycket oro och osäkerhet. Det är framför allt under sådana tider som vänskap, samhörighet och glädje, vilka Myran med sin existens framhäver, verkligen får betydelse. Tack Myran.

Länge leve hundraåringen!

Nedervetil 2.1.2021

Kenneth Berg

Ordförande, Idrottsklubben Myran r.f.


   
Mera nyheter
IK Myran
«  Augusti   »
Kategorier